Γραφιστικές Υπηρεσίες
Διαφημιστικά Έντυπα | Λογότυπα | Δημιουργία promo video | Web Banners | Powerpoint

Δημιουργία promo video | προωθητικό video | trailer | διαφημιστικό video

Δημιουργούμε για εσάς εντυπωσιακά video παρουσίασης για εισαγωγή (intro video), promotion, trailer, παρουσίαση πλάνου (project plan), εταιρική παρουσίαση. Γίνεται χρήση των πλέον εξελιγμένων προγραμμάτων, το αποτέλεσμα είναι απολύτως επαγγελματικό και υπάρχει μεγάλη ποικιλία δειγμάτων για να επιλέξετε.

Η σωστή παρουσίαση ενός προϊόντος, μιας εταιρείας ή ενός επιχειρηματικού πλάνου είναι πολύ σημαντική. Όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν τη δημιουργία ενός σύντομου video για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον για το προβαλλόμενο υποκείμενο. Οι εναλλαγές εικόνων και κειμένων σε συνδυασμό με την κατάλληλη μουσική επένδυση, όταν γίνονται με τρόπο εντυπωσιακό , διευκολύνουν την αποτελεσματική προβολή και ανεβάζουν το κύρος της επιχείρησής σας.