Υπηρεσίες Internet
Κατασκευή site | Κατοχύρωση domain | Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Σελίδα Facebook | Κανάλι YouTube

Κατοχύρωση domain name | ονόματα χώρου στο ίντερνετ

H webimage αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους πιο έγκυρους καταχωρητές ονομάτων (domain) στον ελληνικό χώρο, την κατοχύρωση του ονόματος που επιθυμείτε για το δικτυακό σας τόπο (site) σε όποια κατάληξη εσείς επιθυμείτε καi εφόσον ελεχθεί η διαθεσιμότητά της. Μερικά παραδείγματα καταλήξεων είναι :
.gr / .com /.com.gr / .net/.net.gr/.info/.org/.eu/.biz/. tv/.gov.gr/.org.gr/.edu.gr/.name και άλλες.

Η webimage σας προτείνει εναλλακτικά domain αν εκείνο που επιθυμείτε δεν είναι διαθέσιμο, και προχωρά σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να κατοχυρωθεί επίσημα το όνομα σε εσάς.

Η επιχείρησή μας σας κάνει δώρο για τα δυο πρώτα χρόνια, την κατοχύρωση του ονόματος που επιθυμείτε με τη δημιουργία κάθε νέου site.