Υπηρεσίες Internet
Κατασκευή site | Κατοχύρωση domain | Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Σελίδα Facebook | Κανάλι YouTube

Φιλοξενία ιστοσελίδων | hosting site

Η φιλοξενία των ιστοσελίδων που σχεδιάζει η webimage, γίνεται σε servers πολύ υψηλών προδιαγραφών, απόλυτα αξιόπιστων και λειτουργικών. Η επιλογή τους γίνεται πάντα με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού σας τόπου και λαμβάνουμε υπόψη τόσο τις ανάγκες του site και τις απαιτήσεις του όσο και τη ανάγκη για την υποστήριξη όλων εκείνων των σύγχρονων εργαλείων που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού και ανταγωνιστικού site.


Η επιχείρησή μας περιλαμβάνει πάντα στην προσφορά της προς τους πελάτες της τόσο τις διαδικασίες για την αγορά του server όσο και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να καταστεί online και λειτουργικό το site σας. Με λίγα λόγια εσείς δεν έχετε παρά να απολαύσετε το site σας online. Όλα τα άλλα είναι υπόθεση δική μας.
Η επιχείρηση webimage σας κάνει δώρο την φιλοξενία των ιστοσελίδων σας σε επαγγελματικούς servers για διάστημα ενός (1) έτους με την δημιουργία κάθε νέου site.